[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 780k

Giảm 50K cho đơn hàng từ 780K. Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 640k

Giảm 60K cho đơn hàng từ 640K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu

Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via
Copy link