[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2.5 triệu

Giảm 50K cho đơn hàng từ 2.5 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/08/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[TIKI] Mã giảm 10k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149k

Giảm 10K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via
Copy link