[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn

Giảm 500K. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[TIKI] Mã giảm 15k số lượng có hạn

Giảm 15K khi mua từ 2 sản phẩm trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via
Copy link