[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.5 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.5 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.
Hạn sử dụng: 11/08/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 349k

Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân, Unilever - Chăm sóc cá nhân. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu

Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via
Copy link