[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE

Mã SRBACK010912 hoàn tối đa 20,000 xu cho đơn từ 50,000vnđ khi mua hàng trên App. Số lượng có hạn. Hiệu lực từ 0:00 ngày 01/12/2021 đến 23:59 ngày 15/12/2021
Hạn sử dụng: 15/12/2021
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE

Mã SPRP30KDD2511 giảm tối đa 30K cho đơn từ 50K khi mua hàng trên App. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ được dùng một lần. Hiệu lực đến 31/12/2021 - 23h59.
Hạn sử dụng: 31/12/2021
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ShopeePay

Mã SPPDEC110KN giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 10/12/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định.
Hạn sử dụng: 10/12/2021
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu ShopeePay

Mã SPPDEC421CCB hoàn 10% tối đa 10K Xu cho đơn hàng Hoàn xu Xtra hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 04/12/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 4/12/2021
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via
Copy link