[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE

Mã AMSRTRF26RERI giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/12/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/12/2021
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu ShopeePay

Mã SPPDEC421CCB hoàn 10% tối đa 10K Xu cho đơn hàng Hoàn xu Xtra hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 04/12/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 4/12/2021
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 3% Hóa đơn

Nhập mã SPPHD12 Giảm 3% tối đa 10000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/12/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay. Áp dụng cho Hóa đơn điện, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau.
Hạn sử dụng: 31/12/2021
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via
Copy link