Tổng hợp khuyến mại và mã giảm giá Shopee

[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Saffron Kingdom Herb Official

Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫449.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 26/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Nón Snapback Nguyễn Hưng Shop.

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 25/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Hạn sử dụng: 19/01/2038
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Hạn sử dụng: 19/01/2038
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10% BuBi – Siêu Thị Tất Việt

Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 24-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 24/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng BiTech

Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 23/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng BiTech

Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 23/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 5% TỔNG KHO KIỀU PHI – UY TÍN

Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 24-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 24/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10% Catfish Decor

Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 22/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Trang Trí Sinh Nhật-HappyDecor

Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 25/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng BuyGreen – Ăn Kiêng, Giảm Cân

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 26/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 4444 đồng Việt Trinh-Sỉ lẻ thời trang nữ

Giảm ngay ₫4.444 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 26/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Imou TanPhat Authorized Store

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫950.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 26/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SLUBAN Official shop

Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 27-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 27/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng TZUZL.vn

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 27-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 27/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 50% GUfoods Official

Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 19-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 19/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng OutletStore.vn

Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫490.000. Áp dụng đến 15-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 15/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 5% Nhà Nhỏ Accessory

Giảm ngay 5%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 21-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 21/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Rèm Cửa Thanh Minh

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 23/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 5% nhà búp bê cx

Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 23/10/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via