Tổng hợp khuyến mại và mã giảm giá Shopee

[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Siêu thị viên rửa bát

Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫850.000. Áp dụng đến 28-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 28/06/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10% happy heaven

Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 20-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 20/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển

Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 40K) cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee. Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh, Hỏa tốc. Chỉ áp dụng cho một số shop nhất định. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Hạn sử dụng: 20/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10% ShopeePay

Mã SPPMAY20FA giảm 10% tối đa 10K cho đơn lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 20/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra: + Miễn phí vận chuyển tối đa 15,000đ cho đơn hàng từ 50,000đ. + Miễn phí vận chuyển tối đa 25,000đ cho đơn hàng từ 150,000đ dành riêng gian hàng quốc tế. + Miễn phí vận chuyển tối đa 70,000đ cho đơn hàng từ 300,000đ. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa tốc. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Hạn sử dụng: 20/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 15% SHOPEE

Mã 205GIAM10K0PH giảm 15% tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/05/2022 00:00 - 20/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
Hạn sử dụng: 20/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Hàng Quốc Tế

Nhập mã CBK5SVC15M0, giảm 15,000 cho đơn hàng tối thiểu 0đ bất kì. Áp dụng cho sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia Shopee . HSD: 23:59 ngày 20/05/2022. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 20/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 3% deli01.vn

Giảm ngay 3% cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 15-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 15/07/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng HDY Official Shop

Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 16/08/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng SAMSUNG OFFICIAL STORE

Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAMLN1 giảm ngay 100000 cho đơn từ 2tr. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 25/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!
Hạn sử dụng: 25/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng 1980 Books

Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE

Mã LIFE50KALL giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 200K. Hạn sử dụng 23:59 31/05/2022 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE

Mã LIFEHL50K giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 200K trên App Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 10% Nhà Cửa-Đời Sống

Mã LIFEHL19DP giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng đến 23:59 phút ngày 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.
Hạn sử dụng: 31/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE

Mã 2005BANMOI30K giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/05/2022 00:00 - 20/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng: 20/05/2022
Ngành hàng: Khác
Chi tiết: tại đây
Share via